Sunday, September 10, 2006

May Chidiac's website hacked by Islamofascists

As of this posting, May Chidiac's website appears to have been hacked by Islamofascists. Captured below is the text the hacker inserted into most of the pages on her site. For those of you not familiar with May Chidiac I suggest you start HERE at the Wiki entry then just google her name and start reading about this amazing woman who stood up to the Syrians and survived a car bombing. I have been loosly following her career and she is truly one of the shining lights in the middle east.

[update] A google search on this particular hack didn't turn up any hits. Maybe I'm the first one to notice this...
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>HACKED BY SILAHSIZ KUVVETLER</title>
<style type="text/css">
<!--
body, td, th {
font-size: 10px;
color: #FFCC00;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
body {
background-color: #000000;
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<p>
<img border="0" src="http://moonwalker.fatal-error.us/skstarhack.jpg" width="275" height="265"></p>
<p><font size="2">for peace...<br><br>
this server has been hacked by Silahsiz Kuvvetler The Turkish hacker...</font></p>
<p><font size="2">Fuck you U.S.A! Fuck you Israel!</font></p>
<p><font size="2">"Peace at home peace in the world..."</font></p>
<p><font size="2">M.Kemal ATATURK.</font></p>
<p><font size="2">The immortal leader of the Republic of the
Turkey</font></p>
<p><font size="2">lübnana Türk Silahlı Kuvvetlerinin gitmesini istemiyoruz.</font></p>
<p><font size="2">Medeniyetin beşiği denilen ama aslında yıkımın bir simgesi
haline gelmiş Amerika ya uşak olmayacağız.</font></p>
<p><font size="2">Yüce Türk milleti gerçekteleri görmektedir.itibarını
yitirmeye,çökmeye başlayan ve adeta Amerikanın elinde lastik bir top haline gelen</font></p>
<p><font size="2">birleşmiş milletlerin bu saçma oyununda piyon olmak
istemiyoruz.Unutulmamalıdır ki; şehitimizin kanı paha biçilemez.ve
hükümetimizin vereceği her hangi bir yanlış kararın hesabını halk yine
hükümete soracaktır.çocuklarımızın,lübnana gidip de yok yere telef olmasını
istemiyor ve bu asker gönderimini şiddetle kınıyoruz..</font></p>
<p><font size="2">şüphesiz vatan savunması için bizim aciz canlarımız gözden
çıkarılabilecek önemsiz ayrıntılardır ve biz tereddütsüz bu şânlı fedâya
hazırız.ama burda bir vatan savunması söz konusu değildir.askerimizin
kışlasında kalmasını istiyoruz.</font></p>
<p> </p>
<p><font size="2">Yurtta Sûlh! Cihanda Sûlh!</font></p>
</div>
</body>
</html>

No comments: